Svesnost - sati

početna strana

Svesnost - sati

Sati, treći mentalni kvalitet u ”definiciji” satipaṭṭhāne , predstavlja esencijalni aspekt u ranom Budizmu. Značenje sati potiče od “sarati”, sećati se.

Konotacija sati  kao sećanja dovodi se u vezu sa sposobnošću vraćanja u um nečeg što se dogodilo veoma davno, gde sati nije definisan kao pamćenje, već kao ono što olakšava i omogućuje pamćenje.

Ovo ukazuje da nije reč o sećanju na prošle događaje, već da prisustvo sati omogućuje podsećanje na ono što se inače lako zaboravlja: sadašnji trenutak. Sati kao “svesnost sadašnjeg trenutka” implicira prisustvo uma - ne samo u trenutku pamćenja, već isto tako da se taj vrati momenat nazad u um kasnije.

Pamćenje koje dobro funkcioniše karakteriše širina (nasuprot oštrom fokusu). Na osnovu ove „širine uma“ sati se može razumeti kao sposobnost simultanog postojanja različitih elemenata određene situacije u umu, što omogućuje dobru vezu između informacija iz sadašnjeg trenutka i sećanja iz prošlosti.

U Plemenitom osmostrukom putu sati ima središnju poziciju, između energije (napora) i koncentracije. Sati ima funkciju podrške “ispravnom naporu” kroz prevenciju loših stanja uma, dok je u odnosu na “ispravnu koncentraciju” dobro uspostavljen sati  značajna osnova za razvoj dubljih nivoa mentalne smirenosti.

Postavljanje sati između energije i koncentracije omogućuje razvoj svesnosti: u ranim fazama potrebno je više energije za suprotstavljanje ometanjima, dok dobro uspostavljen sati  vodi do rastuće koncentracije i smirenog uma.

Ovakva središnja pozicija sati postoji i u „definiciji“ (između kvaliteta „marljiv” i „odsustva žudnje i odbojnosti”), kao i u “sposobnostima i energiji”, gde sati  ima funkciju balansiranja i posmatranja ostalih sposobnosti i energijе.

Satipaṭṭhāna - definicija